Insights 2018-03-17T12:25:11+00:00

LATEST
INSIGHT.

6 Basic Principles of the GDPR

A new European privacy regulation.  The General Data Protection Regulation (GDPR) is a new set of rules created by the European Parliament in April 2016. Under this regulation, any [...]

Bent U klaar voor de AVG?

Minder dan 3 maanden te gaan en dan is de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR), effectief in werking. Alle organisaties in de EU moeten aantonen dat ze voldoen aan deze nieuwe [...]

FAQs.

Hieronder treft U aan de antwoorden op de vragen die aan ons worden gesteld. Komt Uw vraag hieronder niet voor of is Uw vraag nog niet beantwoord, neemt U contact met ons op!

Detamore is geen grote technologiedienstverlener, maar wel één van de beste. Wij specialiseren ons in technologische oplossingen voor zowel maatwerk als gestandaardiseerde (veelal Microsoft) bedrijfsoplossingen. Wij functioneren als business partner voor onze opdrachtgevers, waarbij wij altijd gaan voor optimaal resultaat in alle fases van het proces: van visie en concept, tot projectleiding en nazorg.

Wij hanteren een integrale aanpak voor uw IT-strategie: ontwikkelen van software-applicaties met de daarbij behorende koppelingen, IT-security & privacy en IT-architecture.

Scrum is een flexibele manier om (software)producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Gaston is een softwarepakket van Medecs BV dat clinical rules voor apothekers, huisartsen, medische specialisten en verpleegkundigen automatiseert. Gaston ondersteunt u bij de dagelijkse zorg voor uw patiënten met:

  • adviezen over te volgen behandelmethoden;
  • waarschuwingen, als medische protocollen of richtlijnen niet worden nageleefd;
  • waarschuwingen bij verkeerd voorschrijven op basis van realtime patiëntdata

Detamore begeleidt de implementatie van Gaston en zorgt voor de technische koppelingen en architectuur.

Bij ons zijn uw persoonsgegevens veilig. We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Graag verwijs ik u naar onze Privacyverklaring & Cookiepolicy.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) heeft als doel om de persoonsgegevens en de privacy van de Europese burgers beter te beschermen in de gedigitaliseerde wereld van vandaag.

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties (bijvoorbeeld commerciële ondernemingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties). De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

In de volgende gevallen moet er verplicht een FG worden aangesteld:

  • Als de verwerking door een publiek orgaan uitgevoerd wordt (behalve rechtbanken).
  • Als de aard van de verwerking (soort gegevens, reikwijdte, doel, grootschalige monitoring van betrokkenen) hiertoe aanleiding geeft.
  • In geval van grootschalige verwerking van bijzondere gegevens.

Detamore biedt haar ‘FG-as- a-service’- dienst aan met een dienstverleningsovereenkomst die gebaseerd is op een combinatie van fixed inzet en fixed bedrag per maand, met daarbij nacalculatie van eventueel extra benodigde inzet boven de verwachte standaard inzet. U bent verzekerd van professionele ondersteuning tegen lagere kosten dan wanneer u zelf iemand in dienst moet nemen en moet opleiden. Om de toezichthoudende rol van FG in te kunnen vullen zal er altijd minimaal één werkdag per maand aanwezigheid op locatie van de organisatie nodig zijn.

Het is tegenwoordig bijna een must om een specialist op het gebied security en privacy in huis te hebben. Wij bieden onze security officer ‘as-a- service’-dienst aan met een dienstverleningsovereenkomst die gebaseerd is op een combinatie van fixed inzet en fixed bedrag per maand, met daarbij nacalculatie van eventueel extra benodigde inzet boven de verwachte standaard inzet. U bent verzekerd van professionele ondersteuning tegen lagere kosten dan wanneer u zelf iemand in dienst moet nemen en moet opleiden.

ANY QUESTIONS?
GET IN TOUCH TODAY.

RECENTE TWEETS

CONTACT US

  • 12345 North Main Street, New York, NY 555555
  • 1.800.555.6789
  • support@yoursite.com